Göran Pelvén ny verkställande i Dunkerstiftelserna

Bankdirektör Göran Pelvén har anställts som verkställande för Dunkerstiftelserna och därmed som VD för dess bolag.

Göran Pelvén, fil kand från Stockholms Universitet, har en lång bakgrund inom Handelsbanken och är sedan många år kontorschef för Handelsbanken, Stortorget i Helsingborg, som är ett erkänt framgångsrikt kontor, med en omfattande kapitalförvaltningsverksamhet. Göran Pelvén är bosatt i Helsingborg och har ett brett engagemang i stadens näringsliv och ett stort  nätverk i staden.

- Med Göran Pelvén får Dunkerstiftelserna en mycket erfaren och i Helsingborg väl förankrad verkställande. Hans bankbakgrund ser vi som en särskild tillgång för att han tillsammans med styrelsen med omsorg och noggrannhet ska kunna fortsätta förvalta Dunkerstiftelsernas ekonomiska tillgångar och förtroende framöver, säger Ragnar Lindqvist, styrelseordförande.

- Det är med stolthet och glädje jag accepterat detta uppdrag. Dunkerstiftelserna har en viktig roll och en mycket speciell roll i Helsingborg. Jag hoppas att tillsammans med styrelsen kunna fortsätta en väl avkastande verksamhet och på bästa sätt hantera dess angelägenheter, säger Göran Pelvén.

- Dunkerstiftelserna vill samtidigt tacka Michael Thurow som sedan den 1 april på konsultbasis agerat som verkställande. Michael Thurow har under dessa månader på ett mycket uppskattat sätt bistått Dunkerstiftelserna under en utmanande period, säger Ragnar Lindqvist.

Michael Thurows uppdrag kommer som planerat att avvecklas under hösten. Han kommer därefter att återgå till sina huvudsakliga konsultåtaganden.

Göran Pelvén beräknas kunna tillträda i rollen som verkställande senast vid årsskiftet.

Om Henry Dunker

Henry Dunker byggde med Helsingborgs Gummifabrik AB och Trelleborg Gummifabrik AB upp ett gummiimperium och har varit en av Sveriges rikaste män. Nästan hela sin förmögenhet samt bolagen donerade och testamenterade han till stiftelser, vars avkastning delas mellan Helsingborgs stad och Dunkers släktingar.

Stiftelserna

Dunkerstiftelserna innehar röstmajoritet i Trelleborg AB och har som uppgift till att bidra till en långsiktig stabil utveckling av detta bolag. Helsingborgs stad kan utnyttja avkastningen från stiftelserna för ett för staden gagnenligt ändamål och finansiellt bidra till driften av det Dunkerska sjukhemmet.

Styrelse och ledning

Dunkerintressena äger samtliga A-aktier i Trelleborg AB, vilket motsvarar 54,1% av rösterna och 10,7% av samtliga aktier i bolaget. Avkastningen från dessa aktier går till Dunkerintressena. Hur Dunkerstiftelsernas styrelser ska utses och hur förvaltningen ska skötas är fastställt i Henry Dunkers testamente.

Dunkerstiftelserna_logotyp_högerjusterad_negativ_RGB_300px