Entreprenören Henry Dunkers stiftelser

Om Henry Dunker

Henry Dunker byggde med Helsingborgs Gummifabrik AB och Trelleborg Gummifabrik AB upp ett gummiimperium. Han lär i sin tid ha varit en av Svergies rikaste. Nästan hela sin förmögenhet donerade och testamenterade han till stiftelser, vars avkastning fördelas mellan Helsingborgs stad och Dunkers släktingar.

Stiftelserna

Dunkerstiftelserna innehar röstmajoriteten i Trelleborg AB. Enligt Henry Dunkers förordnanden har Dunkerstiftelserna som uppgift till att bidra till en långsiktig stabil utveckling av Trelleborg AB. Helsingborgs stad kan utnyttja avkastningen från stiftelserna för ett för staden gagneligt ändamål och finansiellt bidra till driften av det Dunkerska sjukhemmet.

Styrelse och ledning

Dunkerintressena äger samtliga A-aktier i Trelleborg AB, vilket motsvarar 54,1% av rösterna och 10,7% av samtliga aktier i bolaget. Avkastningen från dessa aktier går till Dunkerintressena. Hur Dunkerstiftelsernas styrelser ska utses och hur förvaltningen ska skötas är fastställt i Henry Dunkers testamente.

Stiftelserna

Under det tidiga 1900-talet kontrollerade helsingborgaren Henry Dunker i stort sett hela den svenska gummiindustrin. Under sitt liv arbetade han sig upp till att bli en av Sveriges rikaste personer, med järnhand och ett gott hjärta.

Han testamenterade sin enorma förmögenhet till Henry och Gerda Dunkers Donationsfond Nr 1 och Nr 2. Tidigare hade Henry donerat en del av sina tillgångar till Henry och Gerda Dunkers stiftelse. Avkastningen från dessa stiftelser har bland annat finansierat Helsingborgs Stadsteater, Dunkers kulturhus och Helsingborgs Arena och bidrar till driften av Dunkerska sjukhemmet.