Styrelse

Stiftelsernas första ledamöter utsågs i Henry Dunkers testamente. När någon lämnar styrelsen, väljer de kvarvarande ny ledamot, dock med restriktionen att minst tre ledamöter skall vara bosatta i Helsingborg med omnejd.

Ragnar-Lindqvist

Ragnar Lindqvist

Ordförande, född 1955

Nuvarande uppdrag
Styrelseordförande i Isec Monitoring Systems AB, Innovum Invest AB och ARMEC Lindebergs stiftelse. Styrelseledamot i bland annat Anocca AB, Stig och Ragna Gorthons stiftelse.

Tidigare uppdrag
Delägare i Mannheimer Swartling Advokatbyrå

John-abrahamsson

John Abrahamson

Ledamot, född 1957

Nuvarande uppdrag
Senior Banker på SEB.

Tidigare uppdrag
Global Head of Corporate Finance och CEO på Enskilda Securities, rådgivare i M&A och Capital Markets-transaktioner.

Anders-Dahlvig

Anders Dahlvig

Ledamot, född 1957

Nuvarande uppdrag
Styrelseordförande för Inter Ikea Holding BV. Styrelseledamot i Hennes&Mauritz AB, Oriflame AG, Star for Life Foundation.

Tidigare uppdrag
VD för IKEA Group.

Gunilla-Fransson

Gunilla Fransson

Ledamot, född 1960

Nuvarande uppdrag
Styrelseordförande i Net Insight AB. Styrelseledamot i Trelleborg AB, Eltel AB, Nederman AB och Securitas AB.

Tidigare uppdrag
Olika chefsbefattningar inom Saab AB och Ericsson AB.

Bengt-Kjell

Bengt Kjell

Ledamot, född 1954

Nuvarande uppdrag
Styrelseledamot i bl.a. Industrivärden, Pandox, Logistea och ICA Gruppen.

Tidigare uppdrag
Ledande befattningar inom Industrivärden. Ledamot sedan maj 2019.

Foto-Henrik-Lange-crop

Henrik Lange

Ledamot, född 1961

Nuvarande uppdrag
Vice ordförande för Velux A/S. Styrelseledamot i Trelleborg AB, Alfa Laval AB, BDR Thermea Group, Traction AB och Tysk-Svenska Handelskammaren.

Tidigare uppdrag
Koncernchef och VD för Gunnebo-koncernen och ledande befattningar inom SKF-koncernen.

Ledning

goran-pelven-dunkersstiftelser

Göran Pelvén

Verkställande, född 1957

Tidigare uppdrag
Ledande befattningar inom Handelsbanken.

Anneli-Olsson5

Anneli Olsson

Ekonomiansvarig, född 1965

Övrig anställning
Verksamhetsansvarig Stig och Ragna Gorthons Stiftelse.

Tidigare uppdrag
Metallinköp samt andra befattningar inom AB Elektrokoppar.