Här kan du ansöka om bidrag från Henry och Gerda Dunkers Släktfond. Ansökningsberättigade är släktingar i rakt nedstigande led till Henry och Gerda Dunkers syskon. Blanketten är lösenordsskyddad, kontakta oss via mail så skickar vi ett lösenord till dig. Fyll i blanketten och skicka till oss via post eller Email.

Din ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 31 januari. Adress och information om behandling av personuppgifter är bifogat i ansökningsblanketten.

1

Få koden till ansökningsblanketten

Vi skickar koden via Email.
Kontakta oss via e-post (anneli.olsson@dunker-forvaltning.se)

2

Gå vidare till ansökningsblanketten

Använd koden som skickats till dig för att få tillgång till ansökningsblanketten

3

Skicka in ansökningsblanketten

Ansökningsblanketten laddar du ner som en PDF. Antigen fyller du i den digitalt direkt i PDF:en, eller så skriver du ut den och fyller i förhand. Sänd din ifyllda ansökningsblankett till oss via e-post eller post, inklusive eventuella bifogade dokument. Din ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 31 januari.

Postadress

Henry och Gerda Dunkers Stiftelse

Stortorget 16

SE-252 23 Helsingborg

Sverige

Skicka in via e-post (anneli.olsson@dunker-forvaltning.se)