Rekordutdelning 2024

Under högtidliga former vid nationaldagsfirandet den 6 juni 2024 på Fredriksdal
överlämnade Göran Pelven, Verkställande för Dunkerintressena, årets utdelning
till Staden på 108.285.000 kr till borgmästare Mats Sander.

Henry Dunker 150 år - Hyllningskonsert

Den 29 september 2023 höll Helsingborgs Symfoniorkester i samarbete med Helsingborgs Stad och Dunkerintressena en bejublad hyllningskonsert till minne av Henry och Gerda Dunkers stora betydelse för Helsingborgs Stad och dess invånare. I samband med konserten visades en kort film om paret Dunkers gärningar.

Sveriges Kulturminister på besök

Sveriges Kulturminister Parisa Liljestrand besökte i augusti 2023 Helsingborg och Dunkers Kulturhus.

I samband med detta önskade hon få information om Dunkerintressena och deras betydelse för kulturen.

Om Henry Dunker

Henry Dunker byggde med Helsingborgs Gummifabrik AB och Trelleborg Gummifabrik AB upp ett gummiimperium och har varit en av Sveriges rikaste män. Nästan hela sin förmögenhet samt bolagen donerade och testamenterade han till stiftelser, vars avkastning delas mellan Helsingborgs stad och Dunkers släktingar.

Stiftelserna

Dunkerstiftelserna innehar röstmajoritet i Trelleborg AB och har som uppgift till att bidra till en långsiktig stabil utveckling av detta bolag. Helsingborgs stad kan utnyttja avkastningen från stiftelserna för ett för staden gagnenligt ändamål och finansiellt bidra till driften av det Dunkerska sjukhemmet.

Styrelse och ledning

Dunkerintressena äger samtliga A-aktier i Trelleborg AB, vilket motsvarar 54,1% av rösterna och 10,7% av samtliga aktier i bolaget. Avkastningen från dessa aktier går till Dunkerintressena. Hur Dunkerstiftelsernas styrelser ska utses och hur förvaltningen ska skötas är fastställt i Henry Dunkers testamente.

Dunkerstiftelserna_logotyp_högerjusterad_negativ_RGB_300px