Vem tar hand om Dunkers Grav?

Det är Henry och Gerda Dunkers Stiftelse som ansvarar för Gerda och Henry Dunkers grav på Donationskyrkogården. Graven sköts, enligt Henry Dunkers detaljerade föreskrifter, av Helsingborgs Kyrkoförvaltning. I skötselavtalet framgår till exempel vilken utsmyckning som ska ske och när. Det tycker vi i allt väsentligt fungerat bra. Ni noterar i er insändare också att korset på gravstenen är borta. Tyvärr har graven i början på sommaren blivit utsatt för gravskändning, då korset sågats bort och stulits. Det är naturligtvis ytterst beklagligt och vi har gjort en polisanmälan. Ett nytt kors är beställt och kommer inom kort att vara på plats. I samband med det kommer det också att göras en översyn av hela gravplatsen. Det känns extra viktigt för att hedra Henry Dunker, denna för Helsingborg och Helsingborgarna så betydelsefulla person. Den 6 september 2020 är det 150 år sedan Henry Dunker föddes. Då kommer graven att vara extra fin. Vi hoppas att ni och många andra Helsingborgare besöker graven då och hedrar hans högtidsdag. Genom hans testamente kommer vi Helsingborgare fortsatt att kunna ta del av hans generositet. I testamentet stipuleras bland annat att att ”den årliga avkastningen skall disponeras för något självständigt, för Hälsingborgs stad gagneligt ändamål inom Hälsingborgs stad eller till stadens förskönande ”…  Det är stadsfullmäktige i Helsingborgs stad som bestämmer hur avkastningen till staden disponeras. Därutöver får staden del av avkastningen för skötseln och verksamheten vid Dunkerska sjukhemmet.

För Dunkerstiftelserna

Göran Pelvén/Verkställande

127 Mkr i utdelning 2020

Under maj månad kunde Dunkerstiftelserna lämna en rekordutdelning till Helsingborgs Stad,
Dunkerska sjukhemmet och avkomsttagarna. Utdelningen hänför sig huvudsakligen till den utdelning
som stiftelserna erhöll från Trelleborg AB under 2019 genom stiftelsernas betydande ägande i detta
bolag.

Göran Pelvén ny verkställande i Dunkerstiftelserna

Bankdirektör Göran Pelvén har anställts som verkställande för Dunkerstiftelserna och därmed som VD för dess bolag.

Göran Pelvén, fil kand från Stockholms Universitet, har en lång bakgrund inom Handelsbanken och är sedan många år kontorschef för Handelsbanken, Stortorget i Helsingborg, som är ett erkänt framgångsrikt kontor, med en omfattande kapitalförvaltningsverksamhet. Göran Pelvén...

Om Henry Dunker

Henry Dunker byggde med Helsingborgs Gummifabrik AB och Trelleborg Gummifabrik AB upp ett gummiimperium och har varit en av Sveriges rikaste män. Nästan hela sin förmögenhet samt bolagen donerade och testamenterade han till stiftelser, vars avkastning delas mellan Helsingborgs stad och Dunkers släktingar.

Stiftelserna

Dunkerstiftelserna innehar röstmajoritet i Trelleborg AB och har som uppgift till att bidra till en långsiktig stabil utveckling av detta bolag. Helsingborgs stad kan utnyttja avkastningen från stiftelserna för ett för staden gagnenligt ändamål och finansiellt bidra till driften av det Dunkerska sjukhemmet.

Styrelse och ledning

Dunkerintressena äger samtliga A-aktier i Trelleborg AB, vilket motsvarar 54,1% av rösterna och 10,7% av samtliga aktier i bolaget. Avkastningen från dessa aktier går till Dunkerintressena. Hur Dunkerstiftelsernas styrelser ska utses och hur förvaltningen ska skötas är fastställt i Henry Dunkers testamente.

Dunkerstiftelserna_logotyp_högerjusterad_negativ_RGB_300px