Henry Dunker 150 years - Tribute Concert

On September 29, 2023, the Helsingborg Symphony Orchestra, in collaboration with the City of Helsingborg and the Dunkerintressena, held a jubilant tribute concert in memory of Henry and Gerda Dunker's significant contribution to the City of Helsingborg and its residents. During the concert, a short film about the Dunker couple's accomplishments was presented.

 

 

Tribute speeches were delivered by the Chairman of the Municipal Council, Mats Sander, and the CEO of Dunkerintressena, Göran Pelvén. In connection with this, a symbolic check of 104 million SEK was handed over to the city, equivalent to the 2023 distribution from the foundations.

 

Om Henry Dunker

Henry Dunker byggde med Helsingborgs Gummifabrik AB och Trelleborg Gummifabrik AB upp ett gummiimperium och har varit en av Sveriges rikaste män. Nästan hela sin förmögenhet samt bolagen donerade och testamenterade han till stiftelser, vars avkastning delas mellan Helsingborgs stad och Dunkers släktingar.

Stiftelserna

Dunkerstiftelserna innehar röstmajoritet i Trelleborg AB och har som uppgift till att bidra till en långsiktig stabil utveckling av detta bolag. Helsingborgs stad kan utnyttja avkastningen från stiftelserna för ett för staden gagnenligt ändamål och finansiellt bidra till driften av det Dunkerska sjukhemmet.

Styrelse och ledning

Dunkerintressena äger samtliga A-aktier i Trelleborg AB, vilket motsvarar 54,1% av rösterna och 10,7% av samtliga aktier i bolaget. Avkastningen från dessa aktier går till Dunkerintressena. Hur Dunkerstiftelsernas styrelser ska utses och hur förvaltningen ska skötas är fastställt i Henry Dunkers testamente.

Dunkerstiftelserna_logotyp_högerjusterad_negativ_RGB_300px