About write-downs in the Dunker interests

In June, the Dunker Foundations, in a letter, directly informed Helsingborg City, the beneficiaries and other stakeholders of write-downs of the value of securities in the 2018 financial statements of a total amount of SEK 90 million. The value of such assets shall be written down if a depreciation in value is determined...

New Board member of the Dunker Foundations

In June 2019, Gunilla Fransson was elected as a new Board member of the Dunker Foundations. Gunilla has a background as a senior executive within Ericsson and Saab and is now Chair of the board of Net Insight AB and a Board member of, inter alia, Trelleborg AB, Nederman and Enea.

New CEO of the Dunker Foundations

Michael Thurow took up his position as the new CEO of the Dunker Foundations on 1 April. Michael also becomes CEO of the companies covered by the Dunker interests. Michael is a senior advisor at InterChina Consultants and has held senior positions within SEB, Marsh AB and Sanitec OY and has worked in a leading position for Swedish industry in a handful of countries outside Sweden.

Om Henry Dunker

Henry Dunker byggde med Helsingborgs Gummifabrik AB och Trelleborg Gummifabrik AB upp ett gummiimperium och har varit en av Sveriges rikaste män. Nästan hela sin förmögenhet samt bolagen donerade och testamenterade han till stiftelser, vars avkastning delas mellan Helsingborgs stad och Dunkers släktingar.

Stiftelserna

Dunkerstiftelserna innehar röstmajoritet i Trelleborg AB och har som uppgift till att bidra till en långsiktig stabil utveckling av detta bolag. Helsingborgs stad kan utnyttja avkastningen från stiftelserna för ett för staden gagnenligt ändamål och finansiellt bidra till driften av det Dunkerska sjukhemmet.

Styrelse och ledning

Dunkerintressena äger samtliga A-aktier i Trelleborg AB, vilket motsvarar 54,1% av rösterna och 10,7% av samtliga aktier i bolaget. Avkastningen från dessa aktier går till Dunkerintressena. Hur Dunkerstiftelsernas styrelser ska utses och hur förvaltningen ska skötas är fastställt i Henry Dunkers testamente.

Dunkerstiftelserna_logotyp_högerjusterad_negativ_RGB_300px